سیگار فروشی بازیگر پیشکسوت! +عکسalt

اسد الله یکتا را به خاطر دارید؟ بازیگر ریز نقشی که در بسیاری از فیلم ها و سریال های قبل و بعد از انقلاب نقش آفرینی کرده و ملاحت ذاتی اش خاطرات زیادی برایمان ساخته است.
متاسفانه این روز ها یکتا در ۷۴ سالگی با سیگار فروشی در خیابان های تهران امرار معاش می‌کند.